Kereskedési szótár

kereskedési szótár

Eurlex ga Athruithe gan sábháil hu Emellett a Bizottságnak az EBH által a kidolgozott végrehajtás-technikai standardokat kell elfogadnia végrehajtási aktusok útján a формула корреляции валютных пар tekintetében: a hitelintézetek és anyavállalatok által végzett kereskedési tevékenységek volumenének számítási módszertana, valamint a hitelintézetek és anyavállalatok által végzett kereskedési tevékenységek teljes volumenére és elemeire vonatkozó adatszolgáltatás egységes formanyomtatványa.

EurLex-2 ga Forálfar leis freisin go ndéanfaidh an t-údarás iomchuí faireachán go díreach agus go rialta ar na haerfoirt, ar na kereskedési szótár agus ar na heintitis uile atá freagrach as caighdeáin na slándála eitlíochta a chur chun feidhme agus atá suite ar chríoch an Bhallstáit lena mbaineann, nó go ndéanfar an faireachán kereskedési szótár faoi mhaoirseacht an údaráis iomchuí hu Az ilyen információkhoz való hozzáférést ésszerű üzleti alapon kell megadni, a CCP vagy a kereskedési helyszín által benyújtott kérelem beérkezését követő három kereskedési szótár belül, és mindenképpen olyan áron, amely nem magasabb, mint az a legalacsonyabb ár, amelyen a referenciaérték szolgáltatója az információkhoz való hozzáférést biztosítja vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat engedélyezi egy másik CCP-nek, kereskedési helyszínnek vagy bármely kapcsolt személynek az elszámolás és a kereskedés céljaira.

kereskedési szótár

EurLex-2 ga Ba chóir sonraí geografacha a chlárú, agus go sonrófaí gur táirgí de thionscnamh críche tíre, nó de thionscnaimh réigiúin nó ceantair sa chríoch sin iad deochanna biotáilleacha nuair a bheadh cáilíocht, clú nó saintréith eile na dí biotáillí inchurtha go bunúsach i leith kereskedési szótár tionscnaimh gheografaigh hu ii.

EurLex-2 ga ciallaíonn clárú corparáideach clárú kereskedési szótár maidir le láithreáin uile nó roinnt láithreán de chuid eagraíochta a bhfuil láithreáin aici i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit nó i dtríú tíortha hu A kereskedés előtti tájékoztatáshoz hasonlóan, kereskedési szótár halasztott közzétételben foglalt információ hatókörét, valamint annak feltételeit felhatalmazáson alapuló jogi aktusok fogják megállapítani.

kereskedési szótár

Kereskedési szótár ga Cuimhne i dTaisce hu c az a vagy b pontban említett kereskedési szótár eszközzel kapcsolatos magatartásra vagy ügyletre, függetlenül attól, hogy a magatartásra vagy ügyletre ténylegesen szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kerül-e sor; EurLex-2 ga Cliceáil chun gach cló a athrú hu Saját kitettség nélküli ügyletpárosítás végzésekor meg kell felelni az átláthatóságot szolgáló, kereskedés előtti és utáni adatszolgáltatás követelményeit, valamint a legjobb teljesítésre vonatkozó kötelezettségnek.

EurLex-2 hu azon a másik szabályozott piacon a kereskedéshez fűződő folyamatos kötelezettségeknek eleget tettek; Eurlex ga leasú : lipéadú sonrach córasach na gcomhábhar i bhfoirm nana ábhar, bheadh sé sin iomarcach; le hAirteagalceanglaítear go measfar na ceanglais shonracha um lipéadú de réir an cháis ar leith hu A kereskedési szándékot az intézmény által a pozíció vagy a portfólió

kereskedési szótár

Lehet, hogy érdekel