Bináris opciók a tét helyes megadásához

Rendszergazdai tudnivalók

Szabvány Szabvány részdokumentum Amennyiben a közös kezelés nem felel meg - és hogy miben, arról az összehasonlítás szempontjainál lesz szó - akkor minden egyes adatfájl rekordjairól külön rendelkezhetünk, ahogy ezt a példa A program ésszerűen kezeli a kivételeket: ha adatfájlra érvényes leírást készítünk, akkor a program a szerint jár el.

EUR-Lex Access to European Union law

Fontos tudni, hogy TextLib rekordok importjához a rekordokba beépült, almezőnek nevezett szerkezeti elemek leírását is el kell készíteni. A rekordtípus általában a nagyobb bugyor, az adatfájl pedig a kisebb.

bináris opciók a tét helyes megadásához

EXE választhatók. Végezetül egy példa arra, hogy egy adatfájl és egy rekordtípus neve lehet azonos is. Az első sor rekordtípust jelent, így a.

bináris opciók a tét helyes megadásához

CFG tetszőleges dokumentumtípus példányára vonatkozik. Most azonban újabb szemponthoz érkeztünk. A fogadó adatbázis tartalmának is meghatározó a szerepe.

Az importtól a célként megjelölt viselkedést várjuk el, a kijelölt rekordokat törölje vagy módosítsa, és csak akkor vigyen be újként valamit, ha az még nincs meg a mi adatbázisunkban. A helyes viselkedéshez a fogadó adatbázisban keresni kell az érkezővel azonos reköordo ka t, és a találat ténye továbbá az import célja együtt határozza meg a további tennivalókat.

A kereséshez pedig előre kiválasztott mezőket használ a program, és azok tartalmának összehasonlítása után dönt opció dollár euróra egyezőségről. Az összehasonlítás szempontjainak meghatározásánál tehát a cél az egyértelműség: mutatkozzon két rekord azonosnak, ha valóban az, és lássék különbözőnek, ami különbözik.

Nem akarhatjuk, hogy újkent bekerüljön az adatbázisunkba az, ami már ott is megvan, es persze azt sem, hogy az érkező rekord átírjon egy meglevőt, holott semmi közük egymáshoz. Mint kiderül majd, ez egy csöppet sem egyszerű feladat. Követhetünk el hibát mindkét irányban, és készítünk is.

CFG-t, ami ezt bináris opciók a tét helyes megadásához. A vezérlő állományban aprólékosan szabályozhatjuk, hogy mit vizsgáljon az import program, amikor két rekordot összehasonlít. Szinte tetszőleges mezőket jelölhetünk ki, azoknak a tartalmát veti egybe a program páronként az érkező és már meglévő rekordokban. Biztonságosan elegendő ez, hiszen a TextLibben a példányok Azonosító mezője kötelező és egyedi.

Minden olyan adatfájl vagy rekordtípus esetében elintézhetjük ilyen egyszerűen az azonosítást, amelyben létezik egy egyértelmű azonosító.

Ilyen pl.

1.2. Adatbázis műveletek

Haladjunk összetettebb esetek felé, már csak azért is, mert a példányok importja ritka feladat. A következő példa rögtön az import program egy jellegzetességére is rámutat, ami sajnos gyakran adatbázis hibához vezet. CFG-ben is előforduló hibás sorral, ami a rekordok többször tárgyalt sokszorozódásához vezet Lásd a 4. A hiba kiindulópontja az a tény, hogy a földrajz rekordokban a Megnevezés mező nem egyedi, vagyis a rendszer megengedi több azonos nevű földrajzi hely bevitelét.

bináris opciók a tét helyes megadásához

Nyilvánvalóan helyes 3 db "Veszprém" léte egy adatbázisban, ha az egyiknél a Típus mező üres, a másiknál "megye", a harmadiknál pedig "vármegye" értékű.

Amikor azonban egy importálandó rekordban a földrajzi név "Veszprém", akkor a program a fogadó adatbázisban három azonos nevűt fog találni, ha a fenti útmutatásnak megfelelően keres. Megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, és kétféle döntést hozhatunk: - Az érkező új a meglévők bármelyikével azonos - az összehasonlított tartalomban valóban az - válasszunk ki közülük egyet, bármelyiket.

Általában lassú vagy hibás terminálokon hasznos, amik nem kezelik megfelelően a kocsi visszát pl. Elnyomja a GUI hibaüzeneteket is.

Hiszen ha azonosak lennének, akkor nem kellene belőlük három. A két rossz választás közül a program a második mellett dönt, mert megvan az esélye annak, hogy a rekordok valóban különböznek, csak az összehasonlítás rossz. Ha belegondolunk, ez így is van. Javításként egészítsük ki az azonosító mezők sorát! És csak akkor keletkezik a negyedik "Veszprém", ha a Típus más.

Tartalomjegyzék

Az elmondottakból következik, de a biztonság kedvéért szögezzük le: az azonosítőként megnevezett mezők mindegyikének páronkénti egyezése feltétele két rekord azonosságának, megengedve bármelyik - de semmiképpen nem az összes - kitöltetlenségét is. Részletezve: azonos két földrajz rekord, ha a Megnevezés és a Típus mindkettőben kitöltött és azonos, bináris opciók a tét helyes megadásához Megnevezés mindkettőben kitöltött és azonos, a Típus viszont kitöltetlen, A harmadik változat - a Típus mindkettőben kitöltött és bináris opciók a tét helyes megadásához, a Megnevezés viszont kitöltetlen - elfogadható lenne, ha a Típus indexelt mező lenne, azaz lehetne az értéke alapján keresni, a 4.

Sajnos pusztán a. CFG módosításával nem lehet megszüntetni a rekordok korábban elkezdődött sokszorozódását.

Lehet, hogy érdekel