A pénz valódi megszerzésének új módjai

a pénz valódi megszerzésének új módjai

Az említett irányelv alkalmazásáról szóló értékelés[2] rámutatott, hogy rendelkezéseinek egy része akadályozta az elektronikus pénz piacának kiteljesedését, gátolva a technológiai innovációt. A teljes körű engedéllyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények alacsony száma vagy a kibocsátott elektronikus pénz kis mennyisége mind azt bizonyítja, hogy az elektronikus pénz a legtöbb tagállamban még nem igazán vált elfogadottá.

EUR-Lex - PC - HU

A Bizottság javaslata az elektronikuspénz-irányelv rendelkezéseinek korszerűsítésére összpontosít, különös figyelemmel az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális felügyeletére, azt összehangolva a pénzforgalmi irányelv szerinti pénzforgalmi intézményekével. Célja, hogy lehetővé tegye új, innovatív és biztonságos elektronikuspénz-szolgáltatások kifejlesztését, piachoz való hozzáférést biztosítson az új szereplőknek, valamint elősegítse a piac összes szereplője közötti valódi és hatékony versenyt.

A pénzforgalmi piacokon zajló innováció érezhető haszonnal fog járni a fogyasztók, a vállalkozások és a tágabb értelemben vett európai gazdaság számára.

  • A kereskedelem legjobb mutatói

A kreatív megoldások gyorsítják és kényelmesebbé teszik majd a pénzforgalmat, és új alkalmazási módokat nyitnak meg a Általános háttér Az elektronikus pénz mennyisége jelenleg nem kielégítő, főként mivel a pénzforgalmi piacokra kevesebb új szereplő lépett be az elektronikuspénz-irányelv elfogadása után, mint várható volt.

A legtöbb tagállamban ezért az e-pénzt még nem tekintik a készpénz hiteles alternatívájának. Az elektronikuspénz-piac potenciálja nincs teljesen kiaknázva, mivel nem járul hozzá eléggé a fogyasztói kereslet és a gazdaság ösztönzéséhez. A kintlevő elektronikus pénz augusztusában csak 1 milliárd EUR-t tett ki, szemben a forgalomban lévő készpénz milliárd EUR-nyi volumenével.

Pénzkeresés az interneten - mítoszom és valóságom

A hatályos elektronikuspénz-irányelvet az új típusú előre fizetett eszközök megjelenése nyomán fogadták el, egy olyan időszakban, amikor az információs technológiai forradalom gyors ütemben formálta át az üzleti környezetet. Az elektronikuspénz-irányelvnek a különleges prudenciális szabályok alá tartozó elektronikuspénz-kibocsátó intézmények megteremtése révén fel kellett volna készítenie a piacot az elektronikus pénz kibocsátására.

Egy olyan brókernél, mint az Admiral Markets, valós időben gyakorolhatod a kereskedést CFD-kkel és valutákkal, mindössze 15 perces késéssel a részvények és az ETF-ek között. Kockázatmentes befektetés: Demo kereskedés - Előnyök A demo számlával történő kereskedés gyakorlása az élő számlával történő megkezdés előtt nagyon fontos, főleg ha kezdő vagy. Ha kezdő kereskedő vagy, és még soha nem kereskedtél a piacon, akkor jobb, ha egy online tőzsdei szimulátort használsz az alapok megtanulásához. Ha nem tudod, milyen tőkeáttételtmagint, lotot, CFD-t vagy pip értéket válassz, akkor feltétlenül szükség van egy ingyenes demo kereskedési számlára. Regisztrálhatsz és kipróbálhatod magadnak az ilyen típusú befektetést.

A cél az volt, hogy egyértelmű jogi keretet hozzanak létre az elektronikus pénzforgalom egységes piacának erősítésére és a verseny ösztönzésére, ugyanakkor biztosítsák a megfelelő szintű prudenciális felügyeletet. Néhány kezdetektől fogva fennálló hiányosság miatt azonban elmaradtak a várt eredmények.

a pénz valódi megszerzésének új módjai

Ezeket a hiányosságokat az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálata során beazonosították, többségük ahhoz köthető, hogy a hatályos irányelvben az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre megállapított jogi és prudenciális keretek nem megfelelők.

Az első problémakör az elektronikus pénz fogalmának és az irányelv hatályának nem egyértelmű meghatározásából ered, ami jogbizonytalanságot okoz és gátolja a piac fejlődését. A második problémakör az ellentmondásos jogi kerettel kapcsolatos, konkrétabban az aránytalan prudenciális szabályokkal, az ellentmondásos mentesítésekkel és engedélyezési eljárásokkal, valamint a pénzmosás elleni szabályok elektronikuspénz-szolgáltatásokra való alkalmazásával.

A pénzforgalmi irányelv rendelkezéseinek Pénzforgalmi szolgáltatásokat korábban az uniós banki irányelvek hatálya alá tartozó bankok nyújthattak.

Az elektronikuspénz-irányelv keretén belül a tőkekövetelmény-irányelv hatálya alá tartozó hitelintézetek is kibocsáthatnak elektronikus pénzt.

Bitcoin - hogyan működik?

Az elektronikus pénzt kibocsátani szándékozó szolgáltatók ezért jelenleg két lehetőség közül választhatnak: - az elektronikuspénz-irányelv hatálya alá tartozó elektronikuspénz-kibocsátó intézményként kérnek engedélyt, vagy - teljes jogú hitelintézetként kérnek engedélyt. A pénzforgalmi irányelv létrehozza az egységes uniós pénzforgalmi piac jogi alapját.

Célja, hogy az Európai Unió valamennyi pénzforgalmi szolgáltatására érvényes, korszerű és átfogó szabálycsomagot alkosson meg; rendelkezéseit a tagállamoknak legkésőbb A pénzforgalmi irányelv II. A pénzforgalmi intézmények különleges prudenciális szabályok alá tartoznak, amely különbözik az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekétől és a hitelintézetekétől.

a pénz valódi megszerzésének új módjai

A pénzforgalmi intézmények azonban nem bocsáthatnak ki elektronikus pénzt. Ezenkívül betéteket sem fogadhatnak el a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőitől, és a tőlük kapott pénzeszközöket csak a pénzforgalmi irányelv mellékletében szereplő pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására fordíthatják.

Összhang a Közösség egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel A megközelítés összhangban van a pénzügyi szolgáltatások valódi belső piacának megteremtésére irányuló szakpolitikákkal és célkitűzésekkel, és hozzájárul az egységes eurofizetési térség SEPA létrehozásához.

a pénz valódi megszerzésének új módjai

Emellett összhangban van a lisszaboni menetrenddel is, mivel a felülvizsgált elektronikuspénz-irányelv ösztönözni fogja a technológiai innovációt és hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz. Az értékelés a pénz valódi megszerzésének új módjai a Bizottság szolgálatai júliusában nyilvános konzultációt hirdettek.

Az értékelő tanulmány és a nyilvános konzultáció alapján a Bizottság szolgálatai júliusában bizottsági munkadokumentumot adtak ki az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálatáról[6].

a pénz valódi megszerzésének új módjai

A a pénz valódi megszerzésének új módjai és az érdekelt feleket rendszeresen bevonták a javaslat célkitűzéseinek és tartalmának kidolgozásába. Az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálatát decembere és júniusa között két, lakossági pénzforgalommal foglalkozó szakértői csoport is megvitatta, nevezetesen a fizetési rendszerekkel foglalkozó kormányzati szakértői csoport, illetve a fizetési rendszerekkel foglalkozó piaci szakértői csoport.

​Kockázatmentes befektetés Minden a demo kereskedésről

Ezek mellett rendszeres kétoldalú megbeszéléseket szerveztek a tagállamokkal, az Európai Központi Bankkal, a pénzforgalmi szektorral bankokkal, elektronikuspénz-kibocsátó pénzt keresni átutalással és mobil fizetési szolgáltatókkal és fogyasztói szervezetekkel. A válaszok összefoglalása és figyelembevételük módja Az értékelő jelentés és a nyilvános konzultáció főbb megállapításait az elektronikuspénz-irányelv felülvizsgálatáról szóló, júliusában kiadott bizottsági szolgálati munkadokumentum[7] foglalja össze.

A válaszadók többsége szükségét látta az irányelv felülvizsgálatának, azzal az indokkal, hogy egyes rendelkezései láthatólag gátolták az e-pénzpiac fejődését.

A felülvizsgálat folyamán az érdekelt felek aggodalmukat fejezték ki, miszerint a hatályos irányelv az elektronikus pénz fogalmának nem egyértelmű meghatározása és az irányelv nem egyértelmű hatálya miatt nem segíti elő a jogbiztonságot. A felülvizsgálati jelentés emellett rámutatott, hogy a magas tőkekövetelmények, valamint az elektronikuspénz-irányelv által előírt bizonyos például az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységi körére vonatkozó korlátozások és követelmények gátolták az elektronikuspénz-piac fejlődését.

Bitcoin előnyök

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása A javaslat előkészítése során a Bizottság széles körű külső szakmai segítségre támaszkodott. A külső szakértők által készített értékelő tanulmány, a nyilvános konzultáció és a két szakértői csoport munkája értékes szakértői véleményeket eredményezett. Az elektronikuspénz-ágazat képviselőivel és az Európai Központi Bankkal külön találkozót is szerveztek. Hatásvizsgálat Az elektronikuspénz-szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megszüntetésére és a kitűzött célok megvalósítására számos megoldási lehetőséget fontoltak meg.

  • Lehet-e pénzt felvenni a demo számlákról?

A két fő problémát, a harmadik szakaszban említettek szerint, a következőkkel kapcsolatos kérdések okozzák: 1. Először a szakpolitikai célkitűzésekkel állították szembe a a pénz valódi megszerzésének új módjai szakpolitikai lehetőségeket, ezután öt fő szakpolitikai lehetőség értékelésére került sor: 1 nincs opcióban dolgozik 2 egyszerű iránymutatás kibocsátása; 3 a pénzforgalmi intézmények prudenciális szabályainak alkalmazása az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre; 4 különleges prudenciális szabályok alkalmazása az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, valamint 5 az elektronikuspénz-irányelv hatályon kívül helyezése.

A szakpolitikai lehetőségek értékelése alapján az a következtetés született, hogy a leginkább előre mutató megoldás a pénzforgalmi irányelvvel való összehangolás lenne, amit a 3. Mindkét lehetőség esetében kedvező hatás várható az elektronikus pénz terjedésére, mind a forgalomban lévő elektronikus pénz mennyiségét, mind az intézmények számát tekintve a pénzmennyiség potenciálisan 10 milliárd EUR-ra, míg az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények száma ra nőhetne.

Hátránya, hogy magasabb adminisztratív költségekkel járna, amelyek azonban még mindig arányosak lennének a célkitűzéssel.

a pénz valódi megszerzésének új módjai

Fő hátránya abban rejlik, hogy ezzel bonyolulttá válna a piac felügyelete. Emellett a szóban forgó prudenciális szabályok közvetve — a pénzforgalom volumenén keresztül — az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények kockázataihoz is kapcsolódnak, mivel az elektronikus pénzt a pénzforgalomban használják.

Tekintettel a pénzforgalmi irányelvvel való összehangolásra és arra, hogy minden rendelkezés módosul, a hatályos elektronikuspénz-irányelvet hatályon kívül helyezik, helyébe az új javaslat lép.

Honnan származik a pénz az interneten, és ki fizeti meg?

A javaslattal bevezetendő főbb változások a következők: 1. A hatásvizsgálat részeként végrehajtott minőségi szempontú kockázatelemzés alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi prudenciális követelmények túlzott mértékűek a tevékenység kockázatához képest.

Az illetékes hatóság a kérelem kézhezvétele után három hónapon belül tájékoztatja az intézményt az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. Az indulótőkére vonatkozó követelmények túlzott mértékűek a szolgáltatás kockázatához képest.

  1. Pénzügyi függetlenségi mutató 0 43

Lehet, hogy érdekel