Valódi lehetőség a megvalósítás, Stratégia-végrehajtás fejlesztése – Improvers

Megvalósítás nélkül a legjobb stratégiai terv sem ér egy fabatkát sem, jó stratégiai terv nélkül pedig a megvalósítás csak kapkodássá, és pótcselekvésekké válik.

A stratégia megvalósítása két fontos fázisból áll: -          az akciók végrehajtásából, ellenőrzéséből, a teljesítményértékelésből, és -          a visszacsatolásból, a szükséges módosítások elvégzéséből.

A stratégiai akciók és a változtatás A változtatásokat a cég, a szervezet, vagy a környezetvédelem életébe a stratégiai akciókon keresztül lehet bevinni. Ezt a folyamatot érzékelteti a 8.

valódi lehetőség a megvalósítás

A stratégiai akciók és a változtatás A stratégiai akciók és a velük járó változtatások sikeres megvalósításához a stratégiai tanácsadók szerint hét terület sikeres együttműködése szükséges. Ezek: a jövőkép elérését segítő stratégiai akciók együttese, a szervezeti felépítés, munkakörök együttese, a szervezetben működő formális és informális folyamatok együttese, döntési, ellenőrzési, értékelési és kommunikációs rendszerek, viselkedési formák, közös értékek, mire büszkék, és mire szeretnének büszkék lenni, miben sikeresek és mitől tartózkodnak, valamennyi munkavállaló tudásával, tapasztalatával, elkötelezettségével, valamint a képességek összessége, erősségek, kompetenciák, a rendelkezésre álló erőforrások mennyisége és minősége.

A hét terület összefüggéseit mutatja McKinsey 7S modellje, mely a 8.

valódi lehetőség a megvalósítás

Az angol megnevezéseket azért szerepelnek az ábrán, hogy egyértelmű legyen a 7S megnevezés. A 7S modell Az akciók sikeres végrehajtását, az valódi lehetőség a megvalósítás az állandó megújulás, a tanulás és az új ötletek garantálják.

valódi lehetőség a megvalósítás

Ehhez azonban jó szakemberekre, és a valódi lehetőség a megvalósítás döntési joggal való felruházására van szükség. A hatalomelvű, centralizáló vezetési módszer helyett a demokratikus vezetés, a mentori képességek érvényesítése, és a valódi csapatmunka előtérbe helyezése kívánatos. Ez feltétele az akciók, a változtatások sikeres végrehajtásának is.

valódi lehetőség a megvalósítás

A 7S modellt célszerű kibővíteni, és a 8. A 8S modell A stratégia sikeres végrehajtásához öt elemre van szükség Galbraith, J. Ezek: -          a jövőkép, a célok, az értékrend, a misszió és a megvalósítandó akciók együttese, -          a jó szervezeti felépítés és működtetés, -          a lejátszódó értéktermelő folyamatok összessége, -          a motiváció, mely az embereket és a szervezeteket összekapcsolja -          a rendelkezésre álló szakemberállomány a maga képességeivel, tudásával, akaratával és elkötelezettségével.

valódi lehetőség a megvalósítás

Lehet, hogy érdekel