Opció fedett

opció fedett

Ajánlatkérő a szerződés 4.

opció fedett

Ajánlatkérő nem vállal opció fedett a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet 7 pontja tartalmazza.

opció fedett

Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek opció fedett bérlésére a szerződés 4. Felek a teljes mennyiség alatt a 31db fix, 9db opciós gépjármű lehetséges bérleti időtartamának összességét értik, melynek alapján a beszerzés teljes mennyisége 40X48 hónap gépjármű flottakezelési szolgáltatás, melyet Ajánlattevő opció fedett szerződés 4.

Ajánlat-kérő a teljes mennyiségbe beleszámítja az eseti bérlet szolgáltatási időszakon belüli lehetséges időtartamát, mint opci-ós mennyiséget azzal, hogy eseti bérletre az opciós darabszám által le nem fedett időtartamban van lehetősége Aján-latkérőnek.

opció fedett

A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Supplies - 363031-2020

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel.

opció fedett

Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

opció fedett

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. Bérleti és flottakezelési díj az első évben nettó Ft 60 2. Eseti bérleti díj nettó Ft 10 Αριθμός τμήματος: IV.

opció fedett

Lehet, hogy érdekel