A kereskedelem vas törvényei

a kereskedelem vas törvényei

Szakmai tájékoztató az új fémkereskedelmi törvényről vktaret jövedelem az interneten A fémkereskedelemről szóló Az alábbi tájékoztatónk összeállításával ehhez kívánunk segítséget nyújtani.

Az új rendelet hiányában meglehetősen bizonytalan jogi helyzet alakult ki és a legkevésbé sem egyértelmű, hogy az előző rendelet hatályát veszti-e hétfőn vagy sem.

a kereskedelem vas törvényei

Esetünkben a Egyedül a 3 bekezdés az, amit a hatályos törvény felülír majd, és a felsőbbrendű jogszabály lesz az irányadó, tehát a 3 napos tárolási kötelezettség.

Amennyiben egyebekben pl.

a kereskedelem vas törvényei

Az elővigyázatosság elve, a jogbiztonság megőrzésére törekvés, no és a jó példával való elöljárás szellemében a végrehajtási rendelet megjelenéséig és hatályba lépéséig az alábbiak szerint javasoljuk a fémkereskedelmi tevékenységet végezni Továbbá párhuzamosan kérjék a benyújtott engedélykérelem elbírálásáig tevékenységük folytatásának megengedését mi ennek megengedését javasoljuk egyrészt a belföldi gazdasági érdekekre, másrészt az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának elvére hivatkozva.

A fémkereskedőknek azt javasoljuk, ezen időszak alatt határparitással értékesítenek külföldre, mert a polgári jogi szerződések alapján a tulajdon csak az áru értékének kiegyenlítésekor száll át a vevőre, ami általában több hét.

Vagyis mindvégig a hazai fémkereskedő tulajdonát képezi anyag, tehát ő ad el szállít külföldre.

Zeitgeist: Moving Forward (2011)

Álláspontunk szerint ez akkor is igaz, ha a szállítást egyébként a külföldi fémkereskedő végzi, mivel a szállítási engedélyeket az EU tagországok kölcsönösen elismerik.

Erről szóló állásfoglalás iránti kérelmünk megválaszolása folyamatban van. Külföldi fémkereskedő partnereiknek készséggel segítünk, akár az engedély megszerzésében is; -  ha szükséges a tárolási módot megváltoztatniuk, azt jelentsék be legkésőbb a változást követő 10 napon belül ld.

a kereskedelem vas törvényei

Úgy gondolom, ez könnyen megvalósítható, mert a meghatározott régi adattartalommal egy szigorú számadású szállítólevél is AKO-nak minősül, az pedig viszonylag egyszerűen beszerezhető a súly később is feltüntethető rajta, ha a szállítmány indítójának nincs mérőeszköze! Az alábbiakban azokat a szükséges intézkedéseket gyűjtjük össze, melyeket a Ftv.

Milyen iratok szükségesek? Milyen költségei vannak az eljárásnak? Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetékmentes. Hol intézhetem el? A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Nem kell engedély a hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak; gyártói felelősség körében történő visszagyűjtéshez; építési-bontási tevékenységet végző vállalkozásnak ahhoz, hogy a tevékenysége során keletkező fémhulladék a munkájáért ellenértékként tulajdonába kerüljön és azt fémkereskedő részére értékesítse; autóbontónak, ha tevékenysége célja az újrahasználatra alkalmas alkatrészek kibontása és értékesítése. Minden esetben a fémhulladék kizárólag engedélyes fémkereskedő részére értékesíthető!

a kereskedelem vas törvényei

Égetett kábel csak közszolgáltatótól vehető át, tehát fémkereskedőtől sem! Fémhulladék csak Az új FAJ kódokat a végrehajtási rendelet fogja rögzíteni.

a kereskedelem vas törvényei

Ha a fémkereskedő érzékeny FAJ kódú anyagokat fémkereskedőtől vesz, azt az írásbeli megállapodáson a kereskedelem vas törvényei az AKO-n is külön tételként kell feltüntetni és nyilvántartani az átvevőnek.

Kohászatilag tömbösített anyag csak akkor vehető át, ha az eladó hitelt érdemlően igazolja az anyag a kereskedelem vas törvényei szerzését írásbeli nyilatkozat alapján történő átvétel esetén a személyazonosság igazolása anyagkísérő okmány alkalmazása minden szállításnál, a kereskedelem vas törvényei alkalmazás részletszabályait azonban a rendelet rögzíti napi adatszolgáltatás teljesítése a NAV által közzétett nyomtatványon havi zárás teljesítése a NAV által közzétett nyomtatványon jogellenes forrásból származó anyag felajánlásáról értesíteni a Rendőrséget A fémkereskedelmi engedélyt visszavonja a hatóság, ha -          a fémkereskedő ellen felszámolási eljárás indult, -         a biztosíték rendelkezésre állásával vagy az adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kötelezettséget elmulasztja és a hiányosságot határidőn belül nem szünteti meg, -          az engedély kiadásához előírt feltételek valamelyike már nem áll fenn és ezt határidőre nem pótolja 6.

a kereskedelem vas törvényei

Lehet, hogy érdekel